Bakgrunden till projektet är att Föreningssamverkan provade att bjuda in ungdomar till samverkansinitiativ för att de skulle få chans att påverka och engagera sig i bland annat nationaldagsfirandet i Matfors. Responsen från ungdomarna var att mötena var tråkiga, agendan redan var satt av de vuxna innan mötet, och att det fanns minimal chans att påverka. Åldern på de som är engagerade i föreningslivet är hög och de unga känner sig inte hemma i föreningslivet.

”Ska det vara så att föreningar ska behöva dö ut med dess eldsjälar? Det behövs återväxt! Dags att börja se ungdomar som en resurs.”

Barn och ungdomar i Sverige svarar vart tredje år på en Lupp-enkät (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som sammanställer åsikter och tankar kring bl a demokrati och inflytande. 44 st unga representanter i Matfors mellan 13-19 år svarade. Undersökningen visar att de flesta ungdomar i Matfors vill kunna
påverka då de faktiskt har ett samhällsintresse. Men problemet är att de inte vet hur de ska påverka, till exempel kommunen. Detta pekar på att det är viktigt att stärka de ungas tro att de kan påverka och göra skillnad i samhällsfrågor. I synnerhet inom områden som rör dem själva. Ungas åsikter om deras liv har betydelse!


Mål:

  • Barn och ungdomar ges möjlighet till påverkan i lokala frågor samt
    delta i samhällsutvecklingen.
  • Agendan är anpassad efter de ungas möjlighet till påverkan.
  • Stärka ungas tro på att de kan påverka (inflytande gör förändring).
  • Visa på konkreta aktiviteter som gör skillnad.
  • Attitydförändring mellan unga och vuxna, skapa en mötesplats där ungdomar och vuxna möts för erfarenhetsutbyte.
  • Kunskapsspridning om nya arbetsformer för att skapa ökad delaktighet hos unga.
  • Lotsa barn och ungdomar vidare till rätt stöd för att driva vidare sina idéer.
  • Förenkla och samtidigt vara en resurs för andra aktörer som lokalt arbetar med ungdomar.

Nolimitplattformen:

Barn och ungdomar ges möjlighet att marknadsföra sina idéer och evenemang via plattformen Nolimit. Plattformen följer du på Facebook och Instagram.

Verktygslåda:

Bilexempel
Förklara demokrati med hjälp av en bil.

Nolimit Cv – Cv på Film

Pitching

Unga löser samhällsproblem med kreativa knep

Photovoice
Identifiera viktiga faktorer i sin omgivning genom att fotografera och dokumentera, att ena människor genom att låta dem berätta om sin vardag och att främja en öppen dialog, där kunskap, styrkor och svagheter tas till vara för att påverka i närmiljön och i kommunen.

Glasexemplet

Nolimitpodden

https://soundcloud.com/ungdomsprojektetnolimit/nolimitpodden-urbanisering

Lunchträffar
Är det meningen att föreningslivet ska behöva dö ut med dess elsjälar? Dags att se ungdomar som resurs. Lunchträff är ett bra första tillfälle att diskutera problemet. Målet med lunchträff är att hitta samarbeten och gå vidare till handling.

Går ej